header

ชนะเลิศเทเบิลเทนนิส

การแขงขนชงชนะเลศแหงจงหวดปราจนบ 3

 9 ธันวาคม 2564 คุณครูบัวคำ สมัญญา และนายธวัชชัย เรียงทองหลาง (โค้ชนาย) นำนักกีฬาเทเบิลเทนนิสเข้าร่วมแข่งขัน "โครงการชิงชนะเลิศแห่งจังหวัดปราจีนบุรี ประจำปี พ.ศ. 2564" ในวันที่ 8-9 ธันวาคม 2564 ณ สนามแข่งขันโรงเรียนกบินทร์บุรี ผลการแข่งขัน เด็กหญิงวรรณิภา รัตนสวนจิตร นักกีฬาเทเบิลเทนนิสของโรงเรียนวังตะเคียนวิทยาคม ได้รับรางวัล "ชนะเลิศ"

การแขงขนชงชนะเลศแหงจงหวดปราจนบ 3การแขงขนชงชนะเลศแหงจงหวดปราจนบ 9การแขงขนชงชนะเลศแหงจงหวดปราจนบ 1การแขงขนชงชนะเลศแหงจงหวดปราจนบ 2การแขงขนชงชนะเลศแหงจงหวดปราจนบ 10

โรงเรียนวังตะเคียนวิทยาคม
เลขที่ 209 หมู่ 5 ตำบลวังตะเคียน อำเภอกบินทร์บุรี จังหวัดปราจีนบุรี รหัสไปรษณีย์ 25110
โทรศัพท์ 037-452743  E-mail : wks-labschool@hotmail.com