header

On site สัปดาห์ที่ 2

131264คณคร ๒๑๑๒๑๓ 9

 13 ธันวาคม 2564 บรรยากาศการเปิดเรียนแบบ On site สัปดาห์ที่ 2 ของนักเรียนโรงเรียนวังตะเคียนวิทยาคม

131264คณคร ๒๑๑๒๑๓ 14131264คณคร ๒๑๑๒๑๓ 2131264คณคร ๒๑๑๒๑๓ 15131264คณคร ๒๑๑๒๑๓ 18131264คณคร ๒๑๑๒๑๓ 6131264คณคร ๒๑๑๒๑๓ 10131264คณคร ๒๑๑๒๑๓ 9

โรงเรียนวังตะเคียนวิทยาคม
เลขที่ 209 หมู่ 5 ตำบลวังตะเคียน อำเภอกบินทร์บุรี จังหวัดปราจีนบุรี รหัสไปรษณีย์ 25110
โทรศัพท์ 037-452743  E-mail : wks-labschool@hotmail.com