header

รายชื่อสอบคัดเลือกม.1และม.4

0001

 ประกาศรายชื่อนักเรียนผู้มีสิทธิ์สอบเพื่อเข้าศึกษาต่อชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 , มัธยมศึกษาปีที่ 4 และมัธยมศึกษาปีที่ 4 (โควต้า) โรงเรียนวังตะเคียนวิทยาคม ปีการศึกษา 2563

***หมายเหตุ หากในวันที่สอบคัดเลือก นักเรียนมีเอกสารที่จัดเตรียมเพื่อการมอบตัวครบแล้ว สามารถนำมายื่นในวันสอบคัดเลือกได้เลย ติดต่อส่งเอกสารที่ฝ่ายวิชาการของโรงเรียนในวันสอบ เพื่อลดความกังวลเรื่องเอกสารในวันรายงานตัวนะคะ

ดูรายชื่อและเอกสารที่ใช้ได้จากลิงค์นี้นะคะ https://www.facebook.com/profile.php?id=100022532654665

หรือจะดูข้อมูลอื่นๆ ติิดต่อสอบถามได้ทาง facebook : วังตะเคียน วิทยาคม

 

โรงเรียนวังตะเคียนวิทยาคม
เลขที่ 209 หมู่ 5 ตำบลวังตะเคียน อำเภอกบินทร์บุรี จังหวัดปราจีนบุรี รหัสไปรษณีย์ 25110
โทรศัพท์ 037-452743  E-mail : wks-labschool@hotmail.com