header

รับสมัครเจ้าหน้าที่ธุรการ

Scan2

 โรงเรียนวังตะเคียนวิทยาคม  ประกาศรับสมัครลูกจ้างชั่วคราว  ตำแหน่งเจ้าหน้าที่ธุรการโรงเรีียน

(ประกาศหน้า 1)  (ประกาศหน้า 2)

โรงเรียนวังตะเคียนวิทยาคม
เลขที่ 209 หมู่ 5 ตำบลวังตะเคียน อำเภอกบินทร์บุรี จังหวัดปราจีนบุรี รหัสไปรษณีย์ 25110
โทรศัพท์ 037-452743  E-mail : wks-labschool@hotmail.com