header

รับสมัครนักเรียนปี 2564

โรงเรียนวังตะเคียนเปิดรับสมัครนักเรียน ปีการศึกษา 2564 รายละเอียดการรับสมัครตามลิงค์ด้านล่าง

<<รับสมัครนักเรียน ปี2564>>

โรงเรียนวังตะเคียนวิทยาคม
เลขที่ 209 หมู่ 5 ตำบลวังตะเคียน อำเภอกบินทร์บุรี จังหวัดปราจีนบุรี รหัสไปรษณีย์ 25110
โทรศัพท์ 037-452743  E-mail : wks-labschool@hotmail.com