header

รับสมัครนักเรียน2564 ออนไลน์

175169258_801650197112020_6478104339709651635_n.png

ประกาศโรงเรียนวังตะเคียนวิทยาคม ผู้ที่มีความประสงค์จะเข้าเรียนต่อในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 หรือผู้ที่มีความประสงค์จะศึกษาต่อในระดับชั้นอื่น ๆ สามารถกรอกใบสมัครเรียนต่อ ตามลิ้งค์นี้ https://forms.gle/hkS4fZjAKj6edcR98 หรือสแกนคิวอาร์โค้ดเพื่อกรอกรายละเอียด ตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไป
175169258_801650197112020_6478104339709651635_n.png
**เอกสารหลักฐานต่างๆขอให้นำมายื่นในวันสอบคัดเลือกซึ่งจะประกาศให้ทราบต่อไป** ท่านสามารถติดตามข้อมูลข่าวสารของโรงเรียนได้ทางเฟสบุ๊ค : วังตะเคียน วิทยาคม หรือที่ www.wks.ac.th ติดต่อสอบถามเพิ่มเติมเรื่องการสมัครเรียน คุณครูบุญธิดา เบอร์โทรศัพท์ : 084-7044939

โรงเรียนวังตะเคียนวิทยาคม
เลขที่ 209 หมู่ 5 ตำบลวังตะเคียน อำเภอกบินทร์บุรี จังหวัดปราจีนบุรี รหัสไปรษณีย์ 25110
โทรศัพท์ 037-452743  E-mail : wks-labschool@hotmail.com