header

กำหนดการม.1และม.4

บบประกาศสทธ

เนื่องจากมีการเปลี่ยนแปลงกำหนดการจาก สพฐ.ในการรายงานตัวและมอบตัวนักเรียน สำหรับนักเรียนชั้นม.1และม.4  โรงเรียนวังตะเคียนวิทยาคม  จึงขอแจ้งเปลี่ยนแปลงกำหนดการดังต่อไปนี้

บบประกาศสทธ

โรงเรียนวังตะเคียนวิทยาคม
เลขที่ 209 หมู่ 5 ตำบลวังตะเคียน อำเภอกบินทร์บุรี จังหวัดปราจีนบุรี รหัสไปรษณีย์ 25110
โทรศัพท์ 037-452743  E-mail : wks-labschool@hotmail.com