header

เลื่อนการเปิดเทอม

เลอนเปดเทอม

 โรงเรียนวังตะเคียนวิทยาคม  ขอแจ้งเลื่อนเปิดภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2564 จากวันที่ 1 มิถุนายน 2564 เปลี่ยนเป็นวันที่ 14 มิถุนายน 2564 (อ้างอิงตามประกาศของสพฐ.)

เลอนเปดเทอม

โรงเรียนวังตะเคียนวิทยาคม
เลขที่ 209 หมู่ 5 ตำบลวังตะเคียน อำเภอกบินทร์บุรี จังหวัดปราจีนบุรี รหัสไปรษณีย์ 25110
โทรศัพท์ 037-452743  E-mail : wks-labschool@hotmail.com