header

ข้อมูลสถิตินักเรียน

IMG 7324

 

จำนวนนักเรียนปีการศึกษา 2562
ชั้น จำนวน
ม.1/1 37
ม.1/2 37
ม.1/3 38
ม.2/1 37
ม.2/2 36
ม.2/3 32
ม.3/1 34
ม.3/2 38
ม.3/3 32
ม.4/1 32
ม.4/2 35
ม.4/3 34
ม.5/1 34
ม.5/2 28
ม.5/3 23
ม.6/1 31
ม.6/2 30
ม.6/3 32
รวม 599

โรงเรียนวังตะเคียนวิทยาคม
เลขที่ 209 หมู่ 5 ตำบลวังตะเคียน อำเภอกบินทร์บุรี จังหวัดปราจีนบุรี รหัสไปรษณีย์ 25110
โทรศัพท์ 037-452743  E-mail : wks-labschool@hotmail.com