header

ข้อมูลสถิตินักเรียน

IMG 7324

 

จำนวนนักเรียนปีการศึกษา 2563
ชั้น จำนวน
ม.1/1 39
ม.1/2 37
ม.1/3 38
ม.2/1 39
ม.2/2 38
ม.2/3 38
ม.3/1 35
ม.3/2 35
ม.3/3 34
ม.4/1 34
ม.4/2 36
ม.4/3 37
ม.4/4 27
ม.5/1 36
ม.5/2 34
ม.5/3 37
ม.6/1 37
ม.6/2 27
ม.6/3 18
รวม 656

 

 สถตนกเรยน59ถง63

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

โรงเรียนวังตะเคียนวิทยาคม
เลขที่ 209 หมู่ 5 ตำบลวังตะเคียน อำเภอกบินทร์บุรี จังหวัดปราจีนบุรี รหัสไปรษณีย์ 25110
โทรศัพท์ 037-452743  E-mail : wks-labschool@hotmail.com