header

ข้อมูลสถิตินักเรียน

IMG 7324

 

จำนวนนักเรียนปีการศึกษา 2564
ชั้น จำนวน
ม.1/1 40
ม.1/2 40
ม.1/3 42
ม.2/1 41
ม.2/2 39
ม.2/3 42
ม.3/1 39
ม.3/2 41
ม.3/3 42
ม.4/1 40
ม.4/2 35
ม.4/3 36
ม.4/4 37
ม.5/1 36
ม.5/2 37
ม.5/3 35
ม.5/4 25
ม.6/1 35
ม.6/2 32
ม.6/3 34
รวม 748

 

 สถต59-64

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

โรงเรียนวังตะเคียนวิทยาคม
เลขที่ 209 หมู่ 5 ตำบลวังตะเคียน อำเภอกบินทร์บุรี จังหวัดปราจีนบุรี รหัสไปรษณีย์ 25110
โทรศัพท์ 037-452743  E-mail : wks-labschool@hotmail.com