รับสมัครนักเรียนปี 2563

สมครเรยน

โรงเรียนวังตะเคียนวิทยาคมเปิดรับสมัครนักเรียน  ปีการศึกษา 2563 ท่านผู้ปกครองที่ต้องการให้นักเรียนสมัครเข้าเรียนที่วังตะเคียนวิทยาคม ในระดับชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 1-6 สามารถกรอกข้อมูล ตามลิงค์หรือคิวอาร์โค้ดที่ปรากฏได้เลยนะคะ

*** เอกสารหลักฐานต่างๆขอให้นำมายื่นในวันสอบคัดเลือกซึ่งจะประกาศให้ทราบต่อไป***
หมายเหตุ : สำหรับนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ที่ลงทะเบียนแสดงความจำนงไปแล้วนั้น ไม่ต้องกรอกใบสมัครเรียนต่อออนไลน์ครั้งนี้อีก เนื่องจากมีข้อมูลในระบบเรียบร้อยแล้วค่ะ