รับสมัครเจ้าหน้าที่ธุรการ

Scan2

 โรงเรียนวังตะเคียนวิทยาคม  ประกาศรับสมัครลูกจ้างชั่วคราว  ตำแหน่งเจ้าหน้าที่ธุรการโรงเรีียน

(ประกาศหน้า 1)  (ประกาศหน้า 2)