×

แจ้งให้ทราบ

Simple Image Gallery Notice: Joomla's /cache folder is not writable. Please correct this folder's permissions, clear your site's cache and retry.

ผ้าป่าเพื่อการศึกษา

IMG 9001

โรงเรียนวังตะเคียนวิทยาคมได้จัดพิธีทำบุญเนื่องในวาระครบรอบ40 ปีการก่อตั้งโรงเรียนและการทอดผ้าป่าเพื่อการศึกษา ในวันเสาร์ที่ 28 ธันวาคม 2562 มีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาสถานศึกษาและจัดหาสื่อ วัสดุอุปกรณ์ในการเรียนการสอนของโรงเรียน  ในการนี้ได้รับเกียรติจาก ดร.เขมา  สมใจ  และอดีตสว.กำพล ภู่มณี  เป็นประธานในการทอดผ้าป่า  โดยมีอดีตผู้บริหาร คณะครู ศิษย์เก่า และศิษย์ปัจจุบัน ร่วมกิจกรรมในครั้งนี้ด้วย

{gallery}album/62-12-282{/gallery}