แข่งเทเบิลเทนนิส

การแขงขนเทเบลเทนนส ๒๐๐๘๒๙ 2

28 สิงหาคม 2563 คุณครูบัวคำ สมัญญา นำนักเรียนเข้าร่วมแข่งขันกีฬาระหว่างโรงเรียนส่วนภูมิภาค ประจำปี 2563 จังหวัดปราจีนบุรี ประเภทกีฬาเทเบิลเทนนิส

ผลการแข่งขัน 

1. นายญาณวุฒิ​ เรืองบรรเทิง​ แข่งขันรุ่นอายุไม่เกิน​ 18​ ปี(ชาย) ได้รับรางวัลชนะเลิศอันดับที่​ 1
2.​ เด็กหญิงวรรณิภา​ รัตนสวนจิตร​ แข่งขันรุ่นอายุไม่เกิน​ 18​ ปี(หญิง) ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับที่​ 3
ทั้งสองรุ่นได้เป็นตัวแทนของจังหวัดไปแข่งขันในระดับภาค

การแขงขนเทเบลเทนนส ๒๐๐๘๒๙ 2การแขงขนเทเบลเทนนส ๒๐๐๘๒๙ 1การแขงขนเทเบลเทนนส ๒๐๐๘๒๙ 3การแขงขนเทเบลเทนนส ๒๐๐๘๒๙ 5การแขงขนเทเบลเทนนส ๒๐๐๘๒๙ 10การแขงขนเทเบลเทนนส ๒๐๐๘๒๙ 12                              การแขงขนเทเบลเทนนส ๒๐๐๘๒๙ 7การแขงขนเทเบลเทนนส ๒๐๐๘๒๙