ขับขี่ปลอดภัย

170963 ผกก. สภ. วงตะเคยน ตรวจรถเสยงดง ๒๐๐๙๒๖ 3

 17 กันยายน 2563 โรงเรียนวังตะเคียนวิทยาคม ร่วมกับ สถานีีตำรวจภูธรวังตะคียน ร่วมกันให้ความรู้ "การขับขี่อย่างไรให้ปลอดภัย" ให้แก่นักเรียนที่ใช้รถจักรยานยนต์ โดยพูดคุยซักถามและตรวจสภาพรถของนักเรียน และให้คำแนะนำด้านการใช้รถใช้ถนนอย่างถูกวิธี เพื่อลดอุบัติเหตุที่อาจเกิดขึ้นบนท้องถนน

170963 ผกก. สภ. วงตะเคยน ตรวจรถเสยงดง ๒๐๐๙๒๖ 3170963 ผกก. สภ. วงตะเคยน ตรวจรถเสยงดง ๒๐๐๙๒๖ 1170963 ผกก. สภ. วงตะเคยน ตรวจรถเสยงดง ๒๐๐๙๒๖ 4170963 ผกก. สภ. วงตะเคยน ตรวจรถเสยงดง ๒๐๐๙๒๖ 6170963 ผกก. สภ. วงตะเคยน ตรวจรถเสยงดง ๒๐๐๙๒๖ 9170963 ผกก. สภ. วงตะเคยน ตรวจรถเสยงดง ๒๐๐๙๒๖ 10