งานมุทิตาจิตครูเสน่ห์

กจกรรมเชา ๒๐๐๙๒๖ 189

 25 กันยายน 2563 โรงเรียนวังตะเคียนวิทยาคม จัดงานแสดงมุทิตาจิตแก่คุณครูุเสน่ห์ มาโค ที่เกษียณอายุราชการในปี 2563 ท่านผอ. คณะครู บุคลากร และนักเรียนร่วมงานโดยพร้อมเพรียงกัน ณ หอประชุมโรงเรียนวังตะเคียนวิทยาคม

IMG 0268IMG 0055IMG 0095IMG 0111IMG 0220IMG 9108IMG 9115IMG 9121IMG 9123IMG 9125กจกรรมเชา ๒๐๐๙๒๖ 187กจกรรมเชา ๒๐๐๙๒๖ 189