มอบหมวกกันน็อก

มอบหมวกกนนอค ๒๑๐๓๐๑ 1

 1 มีนาคม 2564 นายอภิเชษฐ์ ชมภู ผู้อำนวยการโรงเรียนวังตะเคียนวิทยาคม ได้มอบหมวกกันน็อกให้แก่นักเรียนที่ใช้รถจักรยานยนต์ในการเดินทางมาเรียน

มอบหมวกกนนอค ๒๑๐๓๐๑ 1มอบหมวกกนนอค ๒๑๐๓๐๑ 3มอบหมวกกนนอค ๒๑๐๓๐๑ 4มอบหมวกกนนอค ๒๑๐๓๐๑ 5มอบหมวกกนนอค ๒๑๐๓๐๑ 6มอบหมวกกนนอค ๒๑๐๓๐๑ 7มอบหมวกกนนอค ๒๑๐๓๐๑ 8มอบหมวกกนนอค ๒๑๐๓๐๑ 10มอบหมวกกนนอค ๒๑๐๓๐๑ 11มอบหมวกกนนอค ๒๑๐๓๐๑ 12มอบหมวกกนนอค ๒๑๐๓๐๑ 14มอบหมวกกนนอค ๒๑๐๓๐๑ 16