มอบเงินบริจาคผ่านรร.

รวมภาพชวยเหลอไฟไหม ๒๑๐๓๐๑ 29

  1 มีนาคม 2564 นายอภิเชษฐ์ ชมภู ผู้อำนวยการโรงเรียนวังตะเคียนวิทยาคม พร้อมด้วยคณะครู เดินทางไปส่งมอบเงินที่ได้รับบริจาคจากผู้ใจบุญทุกท่านผ่านบัญชีของโรงเรียน เพื่อช่วยเหลือครอบครัวของนางสาวปาร์หนัน ภักแดงพัน นักเรียนชั้น ม.5/1 ได้ยอดรวมทั้งสิ้น 127,571.30 บาท ในการนี้ขอขอบพระคุณในน้ำใจของทุกๆท่านที่ได้ร่วมกันช่วยเหลือนักเรียน ทั้งทางด้านการบริจาคเงิน สิ่งของ และการไต่ถามทุกข์สุขครอบครัวผู้ประสบภัย

รวมภาพชวยเหลอไฟไหม ๒๑๐๓๐๑ 29รวมภาพชวยเหลอไฟไหม ๒๑๐๒๒๓ 0รวมภาพชวยเหลอไฟไหม ๒๑๐๒๒๓ 4รวมภาพชวยเหลอไฟไหม ๒๑๐๒๒๓ 45รวมภาพชวยเหลอไฟไหม ๒๑๐๒๒๓ 49รวมภาพชวยเหลอไฟไหม ๒๑๐๒๒๓ 57รวมภาพชวยเหลอไฟไหม ๒๑๐๒๒๓ 66รวมภาพชวยเหลอไฟไหม ๒๑๐๒๒๓ 77รวมภาพชวยเหลอไฟไหม ๒๑๐๒๒๓ 93รวมภาพชวยเหลอไฟไหม ๒๑๐๓๐๑ 0รวมภาพชวยเหลอไฟไหม ๒๑๐๓๐๑ 2รวมภาพชวยเหลอไฟไหม ๒๑๐๓๐๑ 6รวมภาพชวยเหลอไฟไหม ๒๑๐๓๐๑ 17