ส่งมอบงานสภานักเรียน

c0f8942671c5c3e54d671f249cf924854 65792097 ๒๑๐๓๐๓ 5

 2 มีนาคม 2564 งานสภานักเรียนโรงเรียนวังตะเคียนวิทยาคม ได้ส่งมอบหน้าที่จากสภานักเรียนชุดเก่าส่งต่อไปยังสภานักเรียนชุดใหม่ เพื่อสานต่อภาระกิจในการพัฒนาโรงเรียนต่อไป

c0f8942671c5c3e54d671f249cf924854 65792097 ๒๑๐๓๐๓ 5c0f8942671c5c3e54d671f249cf924854 65792097 ๒๑๐๓๐๓ 0c0f8942671c5c3e54d671f249cf924854 65792097 ๒๑๐๓๐๓ 21c0f8942671c5c3e54d671f249cf924854 65792097 ๒๑๐๓๐๓ 7c0f8942671c5c3e54d671f249cf924854 65792097 ๒๑๐๓๐๓ 10c0f8942671c5c3e54d671f249cf924854 65792097 ๒๑๐๓๐๓ 14c0f8942671c5c3e54d671f249cf924854 65792097 ๒๑๐๓๐๓ 16c0f8942671c5c3e54d671f249cf924854 65792097 ๒๑๐๓๐๓ 17c0f8942671c5c3e54d671f249cf924854 65792097 ๒๑๐๓๐๓ 20