header

IMG 7630

ต้นแบบโรงเรียนในฝัน รุ่นที่ 3

Vinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo Slider

เข้าค่ายลูกเสือ

เขาคาย ลส.นร.ม.1-3 ๒๑๐๓๑๐ 169

 8-9 มีนาคม 2564 โรงเรียนวังตะเคียนวิทยาคม จัดกิจกรรมการเดินทางไกล อยู่ค่ายพักแรมและทดสอบวิชาพิเศษ ลูกเสือ-เนตรนารีสามัญรุ่นใหญ่ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-3 ประจำปีการศึกษา 2563 ณ ค่ายลูกเสือชั่วคราวโรงเรียนวังตะเคียนวิทยาคม

เขาคาย ลส.นร.ม.1-3 ๒๑๐๓๑๐ 221เขาคาย ลส.นร.ม.1-3 ๒๑๐๓๑๐ 169เขาคาย ลส.นร.ม.1-3 ๒๑๐๓๑๐ 146เขาคายวนท2.ม.3 ๒๑๐๓๑๐ 617เขาคายวนท2.ม.3 ๒๑๐๓๑๐ 574เขาคาย ลส.นร.ม.1-3 ๒๑๐๓๑๐ 23เขาคาย ลส.นร.ม.1-3 ๒๑๐๓๑๐ 257เขาคาย ลส.นร.ม.1-3 ๒๑๐๓๑๐ 273เขาคาย ลส.นร.ม.1-3 ๒๑๐๓๑๐ 320เขาคาย ลส.นร.ม.1-3 ๒๑๐๓๑๐ 429เขาคาย ลส.นร.ม.1-3 ๒๑๐๓๑๐ 545เขาคายวนท2.ม.3 ๒๑๐๓๑๐ 306เขาคายวนท2.ม.3 ๒๑๐๓๑๐ 322เขาคายวนท2.ม.3 ๒๑๐๓๑๐ 346เขาคายวนท2.ม.3 ๒๑๐๓๑๐ 390เขาคายวนท2.ม.3 ๒๑๐๓๑๐ 423เขาคายวนท2.ม.3 ๒๑๐๓๑๐ 721เขาคาย ลส.นร.ม.1-3 ๒๑๐๓๑๐ 262เขาคาย ลส.นร.ม.1-3 ๒๑๐๓๑๐ 575

Facebook Like Box

ผู้บริหาร

ขนเวบ2

นายสมมาตย์  กมลวิบูรณ์
ผู้อำนวยการสถานศึกษา

253486

นายประพนธ์  บรรดาพิมพ์
รองผู้อำนวยการสถานศึกษา

ปฏิทินข่าว

January 2022
Mo Tu We Th Fr Sa Su
27 28 29 30 31 1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31 1 2 3 4 5 6

forking-create-02-tn

B1

B2

B3

B4

B5

B6

B7

B8

B9

B10

B11

B12

สภาพอากาศ

โรงเรียนวังตะเคียนวิทยาคม
เลขที่ 209 หมู่ 5 ตำบลวังตะเคียน อำเภอกบินทร์บุรี จังหวัดปราจีนบุรี รหัสไปรษณีย์ 25110
โทรศัพท์ 037-452743  E-mail : wks-labschool@hotmail.com