ต้อนรับผอ.สมมาตย์

ตอนรบผอ.สมมาตย ๒๑๑๐๑๘ 108

 18 ตุลาคม 2564 โรงเรียนวังตะเคียนวิทยาคมต้อนรับคณะผู้บริหาร คณะครู และผู้ที่เดินทางมาร่วมแสดงความยินดีกับ ผอ.สมมาตย์ กมลวิบูรณ์ ในโอกาสมาดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียนวังตะเคียนวิทยาคม

ตอนรบผอ.สมมาตย ๒๑๑๐๑๘ 108ตอนรบผอ.สมมาตย ๒๑๑๐๑๘ 624ตอนรบผอ.สมมาตย ๒๑๑๐๑๘ 155ตอนรบผอ.สมมาตย ๒๑๑๐๑๘ 18ตอนรบผอ.สมมาตย ๒๑๑๐๑๘ 502ตอนรบผอ.สมมาตย ๒๑๑๐๑๘ 146ตอนรบผอ.สมมาตย ๒๑๑๐๑๘ 149ตอนรบผอ.สมมาตย ๒๑๑๐๑๘ 150ตอนรบผอ.สมมาตย ๒๑๑๐๑๘ 153ตอนรบผอ.สมมาตย ๒๑๑๐๑๘ 158ตอนรบผอ.สมมาตย ๒๑๑๐๑๘ 284ตอนรบผอ.สมมาตย ๒๑๑๐๑๘ 638