ต้อนรับครูประภาส

271064รบครประภาส ๒๑๑๐๒๗ 71

 27 ตุลาคม 2564 ต้อนรับคุณครูประภาส เพ้ยจันทึก ครูผู้สอนกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ สู่รั้วฟ้า-ชมพู

271064รบครประภาส ๒๑๑๐๒๗ 71271064รบครประภาส ๒๑๑๐๒๗ 63271064รบครประภาส ๒๑๑๐๒๗ 50271064รบครประภาส ๒๑๑๐๒๗ 23271064รบครประภาส ๒๑๑๐๒๗ 25271064รบครประภาส ๒๑๑๐๒๗ 32271064รบครประภาส ๒๑๑๐๒๗ 34271064รบครประภาส ๒๑๑๐๒๗ 38271064รบครประภาส ๒๑๑๐๒๗ 46271064รบครประภาส ๒๑๑๐๒๗ 47