ต้อนรับครูอุบลรัตน์

021164รบครอบลรต ๒๑๑๑๐๓ 32

 2 พฤศจิกายน 2564 นายสมมาตย์ กมลวิบูรณ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนวังตะเคียนวิทยาคม พร้อมด้วยรองผู้อำนวยการโรงเรียน คณะครู และบุคลากรทางการศึกษา ให้การต้อนรับคุณครูอุบลรัตน์ มุกดาสนิท ที่ได้ย้ายมาสอนในกลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา

021164รบครอบลรต ๒๑๑๑๐๓ 27021164รบครอบลรต ๒๑๑๑๐๓ 43021164รบครอบลรต ๒๑๑๑๐๓ 58021164รบครอบลรต ๒๑๑๑๐๓ 51021164รบครอบลรต ๒๑๑๑๐๓ 11021164รบครอบลรต ๒๑๑๑๐๓ 2021164รบครอบลรต ๒๑๑๑๐๓ 18021164รบครอบลรต ๒๑๑๑๐๓ 53021164รบครอบลรต ๒๑๑๑๐๓ 20021164รบครอบลรต ๒๑๑๑๐๓ 32021164รบครอบลรต ๒๑๑๑๐๓ 23021164รบครอบลรต ๒๑๑๑๐๓ 35