รางวัลเขตพื้นที่ พ.ค.65

LINE ALBUM มอบรางวลเขตพนท 220624 5

 7 มิถุนายน 2565 นายประพนธ์ บรรดาพิมพ์ รองผู้อำนวยการโรงเรียนวังตะเคียนวิทยาคม มอบเกียรติบัตรแก่ตัวแทนชั้นเรียนที่ได้รับรางวัล จากการประกวดการทำความสะอาดเขตพื้นที่รับผิดชอบ ประจำเดือน พฤษภาคม 2565

LINE ALBUM มอบรางวลเขตพนท 220624 0LINE ALBUM มอบรางวลเขตพนท 220624 1LINE ALBUM มอบรางวลเขตพนท 220624 2LINE ALBUM มอบรางวลเขตพนท 220624 3LINE ALBUM มอบรางวลเขตพนท 220624 4LINE ALBUM มอบรางวลเขตพนท 220624 5