ไหว้ครู 2565

LINE ALBUM พธไหวคร 65 220625 91

 9 มิถุนายน 2565  กิจกรรมไหว้ครู  ประจำปีการศึกษา 2565

LINE_ALBUM_พธไหวคร_65_220625_224.jpgLINE_ALBUM_พธไหวคร_65_220625_43.jpgLINE ALBUM พธไหวคร 65 220625 42LINE ALBUM พธไหวคร 65 220625 48LINE ALBUM พธไหวคร 65 220625 65LINE ALBUM พธไหวคร 65 220625 502LINE ALBUM พธไหวคร 65 220625 81LINE ALBUM พธไหวคร 65 220625 91LINE ALBUM พธไหวคร 65 220625 115LINE ALBUM พธไหวคร 65 220625 403LINE ALBUM พธไหวคร 65 220625 540