รางวัลประกวดพาน

LINE ALBUM เกยรตบตรไหวคร 220625 2

 21 มิถุนายน 2565 นายสมมาตย์ กมลวิบูรณ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนวังตะเคียนวิทยาคม มอบเกียรติบัตรแก่ตัวแทนห้องเรียนที่ชนะการประกวดพานไหว้ครูประเภทสวยงามและประเภทสร้างสรรค์ โดยแบ่งเป็นระดับชั้นม.ต้นและม.ปลาย

LINE ALBUM เกยรตบตรไหวคร 220625 0LINE ALBUM เกยรตบตรไหวคร 220625 2LINE ALBUM เกยรตบตรไหวคร 220625 5LINE ALBUM เกยรตบตรไหวคร 220625 8LINE ALBUM เกยรตบตรไหวคร 220625 11LINE ALBUM เกยรตบตรไหวคร 220625 14LINE ALBUM เกยรตบตรไหวคร 220625 17LINE ALBUM เกยรตบตรไหวคร 220625 22LINE ALBUM เกยรตบตรไหวคร 220625 23LINE ALBUM เกยรตบตรไหวคร 220625 27LINE ALBUM เกยรตบตรไหวคร 220625 29LINE ALBUM เกยรตบตรไหวคร 220625 33LINE ALBUM เกยรตบตรไหวคร 220625 37