วันสุนทรภู่

LINE ALBUM 220665สนทรภ 220625 224

 22 มิถุนายน 2565 (ช่วงเช้า) กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย จัดกิจกรรม "รำลึกครูกลอนสุนทรภู่ ร่วมเชิดชูวันภาษาไทย" ณ หอประชุมโรงเรียนวังตะเคียนวิทยาคม

LINE ALBUM 220665สนทรภ 220625 1LINE ALBUM 220665สนทรภ 220625 177LINE ALBUM 220665สนทรภ 220625 224LINE ALBUM 220665สนทรภ 220625 156LINE ALBUM 220665สนทรภ 220625 244LINE ALBUM 220665สนทรภ 220625 107LINE ALBUM 220665สนทรภ 220625 5LINE ALBUM 220665สนทรภ 220625 16LINE ALBUM 220665สนทรภ 220625 236LINE ALBUM 220665สนทรภ 220625 353LINE ALBUM 220665สนทรภ 220625 302LINE ALBUM 220665สนทรภ 220625 301