ประเมินระบบดูแลฯ

LINE ALBUM ประเมนระบบดแล 220625 52

 22 มิถุนายน 2565 (ช่วงบ่าย) นายสมมาตย์ กมลวิบูรณ์ ผู้อำนวยการโรงเรียน พร้อมด้วยนายประพนธ์ บรรดาพิมพ์ รองผู้อำนวยการโรงเรียนวังตะเคียนวิทยาคม และคณะครู ให้การต้อนรับคณะกรรมการผู้ประเมินจากสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาปราจีนบุรี นครนายก เพื่อรับรางวัลระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียนของโรงเรียนมัธยมขนาดใหญ่ ณ ห้องประชุมชมพูพันธ์ทิพย์

LINE ALBUM ประเมนระบบดแล 220625 89LINE ALBUM ประเมนระบบดแล 220625 133LINE ALBUM ประเมนระบบดแล 220625 11LINE ALBUM ประเมนระบบดแล 220625 22LINE ALBUM ประเมนระบบดแล 220625 52LINE ALBUM ประเมนระบบดแล 220625 69LINE ALBUM ประเมนระบบดแล 220625 12