ตรวจสอบการเงิน

LINE ALBUM ตรวจบญช การเงน พสด ป 65 220625 12

 23-24 มิถุนายน 2565 นายสมมาตย์ กมลวิบูรณ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนวังตะเคียน พร้อมด้วยนายประพนธ์ บรรดาพิมพ์ รองผู้อำนวยการโรงเรียน และคณะครู ให้การต้อนรับนางสาวไปรยา ไฝเจริญมงคล ผู้อำนวยการหน่วยตรวจสอบภายใน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาปราจีนบุรี นครนายก เพื่อดำเนินการตรวจสอบการเงิน บัญชี และพัสดุ ของโรงเรียน ณ ห้องประชุมฟ้า-ชมพู

LINE ALBUM ตรวจบญช การเงน พสด ป 65 220625 12LINE ALBUM ตรวจบญช การเงน พสด ป 65 220625 0LINE ALBUM ตรวจบญช การเงน พสด ป 65 220625 24LINE ALBUM ตรวจบญช การเงน พสด ป 65 220625 6LINE ALBUM ตรวจบญช การเงน พสด ป 65 220625 11LINE ALBUM ตรวจบญช การเงน พสด ป 65 220625 23