วันเฉลิมพระชนมพรรษา ร.10

LINE ALBUM วนเฉลม ร 10 220729 354

27 กรกฎาคม 2565 โรงเรียนวังตะเคียนวิทยาคม กิจกรรมวันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ มหิศรภูมิพลราชวรางกูร กิติสิริสมบูรณอดุลยเดช สยามินทราธิเบศรราชวโรดม บรมนาถบพิตร พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว ณ หอประชุมโรงเรียนวังตะเคียนวิทยาคม

LINE ALBUM วนเฉลม ร 10 220729 54LINE ALBUM วนเฉลม ร 10 220729 354LINE ALBUM วนเฉลม ร 10 220729 361LINE ALBUM วนเฉลม ร 10 220729 397LINE ALBUM วนเฉลม ร 10 220729 449LINE ALBUM วนเฉลม ร 10 220729 504LINE ALBUM วนเฉลม ร 10 220729 511LINE ALBUM วนเฉลม ร 10 220729 542