Banner wks

 

การแต่งกายของนักเรียน

IMG 7507
ชุดนักเรียนหญิงระดับ ม.ต้น

 

 

IMG 7520
ชุดนักเรียนชายระดับ ม.ต้น

 

 

IMG 7578
ชุดนักเรียนหญิงระดับ ม.ปลาย

 

 

IMG 7573
ชุดนักเรียนชายระดับ ม.ปลาย

โรงเรียนวังตะเคียนวิทยาคม
เลขที่ 209 หมู่ 5 ตำบลวังตะเคียน อำเภอกบินทร์บุรี จังหวัดปราจีนบุรี รหัสไปรษณีย์ 25110
โทรศัพท์ 037-452743  E-mail : admin@wks.ac.th