Banner wks

 

ข้อมูลสถิตินักเรียน

IMG 7324

 

จำนวนนักเรียนปีการศึกษา 2565
ชั้น จำนวน
ม.1/1 41
ม.1/2 39
ม.1/3 34
ม.1/4 24
ม.2/1 41
ม.2/2 40
ม.2/3 44
ม.3/1 42
ม.3/2 42
ม.3/3 39
ม.4/1 39
ม.4/2 36
ม.4/3 37
ม.4/4 26
ม.5/1 37
ม.5/2 35
ม.5/3 34
ม.5/4 34
ม.6/1 35
ม.6/2 35
ม.6/3 34
ม.6/4 19
รวม 787

 

 สถต59-65 page-0001

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

โรงเรียนวังตะเคียนวิทยาคม
เลขที่ 209 หมู่ 5 ตำบลวังตะเคียน อำเภอกบินทร์บุรี จังหวัดปราจีนบุรี รหัสไปรษณีย์ 25110
โทรศัพท์ 037-452743  E-mail : admin@wks.ac.th