ยินดีกับผอ.อภิเชษฐ์

สง ผอ อภเชษฐ ๒๑๑๐๑๑ 23

 11 ตุลาคม 2564 นายสมมาตย์ กมลวิบูรณ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนวังตะเคียนวิทยาคม พร้อมด้วยนายประพนธ์ บรรดาพิมพ์ รองผู้อำนวยการโรงเรียน คณะกรรมการสถานศึกษา คณะครู และบุคลากรทางการศึกษา ร่วมแสดงความยินดีกับ นายอภิเชษฐ์ ชมภู ในโอกาสไปดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียนกบินทร์วิทยา

สง ผอ อภเชษฐ ๒๑๑๐๑๑ 23สง ผอ อภเชษฐ ๒๑๑๐๑๑ 58สง ผอ อภเชษฐ ๒๑๑๐๑๑ 43สง ผอ อภเชษฐ ๒๑๑๐๑๑ 2สง ผอ อภเชษฐ ๒๑๑๐๑๑ 6สง ผอ อภเชษฐ ๒๑๑๐๑๑ 11สง ผอ อภเชษฐ ๒๑๑๐๑๑ 15สง ผอ อภเชษฐ ๒๑๑๐๑๑ 32สง ผอ อภเชษฐ ๒๑๑๐๑๑ 38สง ผอ อภเชษฐ ๒๑๑๐๑๑ 187สง ผอ อภเชษฐ ๒๑๑๐๑๑ 191